من فاطمه مرادی، دوست، همراه و روانشناس هستم.

میتونم بگم احساس و لذتی که در این سالها به عنوان مشاور و روانشناس بدست آوردم یه چیزی شبیه لذت قابل اعتماد و راز دار بودنه ، لذت شنیدن حرف های فریاد نشده از پس سینه ها، لذت شکستن بغض ها و همدلی ، دانستن رفتارها، فکرها واحساس ها، لذت به بینش رساندن انسان ها و پذیرش آدم ها بدون هیچ قید و شرطی …
از برنامه های ضروری زندگیم میتونم به خوندن مطالب علمی، سایت ها و مجلات روانشناسی معتبر و به روز دنیا اشاره کنم. من یک دونده هستم و از ورزش کردن ، فیلم دیدن و گوش دادن به موسیقی بسیار لذت میبرم ..

فکر میکنم که هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرنده ها بی بار و برگ نشده،
تکیه گاه باشیم؛ مهربانی سخت نیست.

سوابق آکادمیک