درمان خجالتی بودن و کمرویی در کودکان

رفتار خجالتی در نوزادان و کودکان رایج است، بنابراین درمان خجالتی بودن کار دشواری نیست. درمان خجالتی بودن در اکثر کودکان با افزایش سن آسان‌تر خواهد شد. به هرحال این…

0 دیدگاه